Noorul-islam.NET :: އިމާމް މީހާ ހުރެ އެހެން މީހަކާ ނަމާދު ކުރަން ހަވާލުކުރުން

އިމާމް މީހާ ހުރެ އެހެން މީހަކާ ނަމާދު ކުރަން ހަވާލުކުރުން
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2010

އަޞްލު : އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ www.mvislamqa.com

ކެޓަގަރީ: ނަމާދު

 ސުވާލު ނަންބަރު : 655

ސުވާލު:މިސްކިތުގެ މުދިމު ޢާއްމު ގޮތެއްގައި މިސްކިތަށް އަރާ އާދައިގެ މީހަކާ އޭނަ ޤަމަތް ދިނުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރަން އެބަ ހަވާލުކުރޭ، މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ؟ އެމީހަކީ މިސްކިތަށް އަރާ އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ޢިލްމުވެރިއެއް ނޫނެވެ.

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރުމުގައި އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިމާމެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށްވުރެ ޢިލްމުވެރި ތަޤުވާވެރި މީހެއް ހުރި ނަމަ އެމީހަކު އިސްކުރުން ރަނގަޅެވެ. އަދި އެއާއި ޚިލާފަށް އިމާމާއި އެއްވަރު މީހަކު ނުވަތަ އޭނާއަށްވުރެ އިލްމާއި ތަގުވާގައި މަދު ކަމުގައި ބެލެވޭ މީހަކު ލައްވައި ނަމާދު ކުރުވުމަކީ ޚިލާފުލް އައުލާ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެއީ ޖާއިޒު ކަމެކެވެ. އިމާމާއި މައުމޫމުންނާއި އެއްމެންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް އިބްރާހީމް

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި