Noorul-islam.NET :: މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލުން

މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލުން
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 1 ޖޫން 2010

 : އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ www.mvislamqa.com

ސުވާލު: މީހަކާ ނުއިނދެ މުޅި ޢުމުރު ހުސްކޮށްލުމަކީ ދީނީގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ 

 ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ކައިވެންޏަކީ އަމާން އޮމާން ޢިތްފަތްތެރި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކައިވެންޏަކީ އޭގައި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަދި ދީނީ ޝަރުޢީ މަސްލަހަތުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިފަދަ ފިތުނަ ވެރި ޒަމާނެއްގައި ތިބާގެ ޢިތްފަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ކައިވެނީގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވެއެވެ. البخاري އާއި مسلم ދެބޭފުޅުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. رسول الله صلى الله عليه و سلم ހަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. (( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )). "އޭ ޒުވާނުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި ކޮންމެ މީހަކު ކައިވެނި ކުރާށެވެ! އަދި ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ ނަމަ ރޯދަ ހިފާށެވެ! ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އޭނާއަށްޓަކައި ވާ އައްޑަނައެކެވެ." މިހަދީޘަކީ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އެއްމެނަށް ކައިވެނީގެ މުހިންމުކަމާއި މުސްތަހައްބު އަންގައިދޭ ހަދީޘެކެވެ. ކައިވެނި ނުކުރުމަށްޓަކައި މަގުބޫލު އުޛުރެއް އޮތް މީހަކު ނަމަ އަދި އިތްފަތްތެރިކަމާއި އެކުގައި ރައްކާތެރިކޮށް ހުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އޮތް ނަމަ ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އެފަދަ މީހާއަށްޓަކައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ތިބާގެ އިތްފަތަށް ނުރައްކާތެރި ނަމަ، އަދި ރޯދަ ހިފުމާއި އެހެނިހެންވެސް ފިތުނައިގެ މަގުތަކުން ދުރުހެލި ނުވެވޭ މީހެއް ނަމަ ފިރިހެނެއް ވިޔަސް އަންހެނެއް ވިޔަސް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކައިވެނިކުރުން ވާޖިބު ވާނެއެވެ. والله أعلم

ގުޅުންހުރި ޖަވާބު 30 ، 513

 

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް އިބްރާހީމް


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި