محمد صلى الله عليه وسلم

» ޞަޙީޙް މުސްލިމް - ޙަދީޘު ނަންބަރު 82
Monday, January 10, 2011

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެވެ. އިސްލާމް ދީން ބިނާވެގެންވަނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ މަތީގައެވެ. ދެން ތަމީމު ވިދާޅުވަނީ، އިތުރު އެކަލޭގެފާނަށް ތިމަންމެން ދެންނެވީމެވެ. ނަޞީޙަތް ދިނުންވަނީ ކާކަށްތޯއެވެ؟ އެހިނދު އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެވެ. އެކަން ކުރަންވަނީ ﷲއަށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށާއި މުސްލިމްތަކުންގެ ވެރިންނަށާއި ޢާއްމު މުސްލިމުންނަށެވެ.

» މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތް ދެކެ ނިހާޔަތަށް ލޯބިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
Sunday, October 18, 2009

ދެން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކީރިތި ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެހިނދު ﷲ ތަޢާލާ ޖިބްރީލްގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިއަހަށް ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި އެއިލާހު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙާލު ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. [އޭ ޖިބްރީލެވެ! މުޙައްމަދުގެފާނާއި [ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް] ސުވާލު ކުރައްވާށެވެ! ކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟] އެހިނދު ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. [އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ! ކަލޭގެފާނު ކީރިތި ކުރައްވަނީ ކޮންކަމަކާއިމެދު ތޯއެވެ؟]

» ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމަ ދެއްވި އެއްޗެއްވިއްޔާ އޭގައި ހިފާށެވެ.
Friday, March 6, 2009

ﷲ ތަޢާލާ އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއިލާހުގެ ދީން ބަޔާން ކޮށް ދެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ. އެއިލާހުގެ ފޮތް އުގަންނަވައި ދެއްވެވުމަށްޓަކައެވެ. ޖާހާލަތުގެ އަނދިރިކަމުން އީމާންކަމުގެ އަލިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނެރުއްވެވުމަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެއިލާހު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރައްވަވާފައެވެ.

» ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެވެ!
Thursday, October 16, 2008

މުސްލިމު އަޚުންނޭވެ! މުސްލިމު އުޚްތުންނޭވެ! ﷲގެ ނަބިއްޔާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް)އެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ﷲ ފޮނުއްވި ރަޙްމަތެވެ. ޢާލަމްތަކަށް ފޮނުއްވި ރަޙްމަތެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޙައްޤުގައި އެތަކެއް ޤުރުބާނީ ތަކެއް ވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ނަބިއްޔާ (ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް) ގެ ދިފާޢުގައި ތިޔަބައިމީހުން ކުރީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

» މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެއީ ކޮންބޭކަލެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟؟؟ އަހުރެންގެ މައިންބަފައިން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ފިދާއެވެ!!! ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް... (2)
Thursday, October 16, 2008

މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެއީ ކޮންބޭކަލެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟؟؟ އަހުރެންގެ މައިންބަފައިން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ފިދާއެވެ!!! ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް... 2

» މުޙައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ނަޞްރު ދޭނެ 10 ގޮތެއް...
Thursday, October 16, 2008

ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަޚުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުފެނި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އީމާންވީ މީހުންނެވެ."

» މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެއީ ކޮންބޭކަލެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟؟؟ އަހުރެންގެ މައިންބަފައިން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ފިދާއެވެ!!! ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް... (1)
Thursday, October 16, 2008

ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އޭމީސްތަކުންނޭވެ! ތިމަންކަލޭގެފާނަކީ ތިޔަބައިމީހުން އެންމެންގެ ގާތަށް ފޮނުއްވިގެންވާ ﷲ ގެ ރަސޫލަކީމެވެ."(އަލް އަޢްރާފް : 158 )

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި