އިސްލާމީ ތާރީޚް

» އުއްމަތަށް ބޭނުން ވަނީ މިފަދަ ޒުވާނުން!
Friday, March 16, 2012

ހަމަކަށަވަރުން ޞާލިހު ޒުވާނުންނަކީ މި އުއްމަތުގެ ތަނބެވެ. ޒުވާނުންވަނީ އިސްލާމްދީން މަތިވެރި ކޮށްފައެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައްޔާއި އޭގެފަހުގެ ޒަމާންތަކުގައެވެ. ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގަވާށެވެ.

» ބަދުރު ހަނގުރާމަ
Saturday, February 4, 2012

ބަދުރު ހަނގުރާމައަކީ ހަނދުމަ ނެތިގެންދާނެ ޙާދިޘާއެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އިންސާނީ ތާރީޚުގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ޙާދިޘާއެވެ. މީސްކޮޅު މަދު މުއުމިނުންނަށް ނަޞްރު ލިބިގެންދިޔަ އަޖާއިބު ކުރަނިވި ޙާދިޘާއެކެވެ. މާތްﷲ ގެ ވަޢުދުގެ ތެދުކަން އިތުރަށް ހާމަވެ އަދި ޢަދާވާތްތެރިންގެ ބާޠިލުކަން އިތުރުށް ފާޅުވެގެންދިޔަ ޙާދިޘާއެކެވެ.

» ހިޖުރައިން 3 ވަނައަހަރު މުސްލިމުންނާއި މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގި މައިދާން
Friday, October 10, 2008

ހިޖުރައިން 3 ވަނައަހަރު މުސްލިމުންނާއި މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގި މައިދާން

ޞަފްޙާ ނަންބަރު:  
 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި